Webinars Josien Methode

Webinars

De komende maanden zal ik elke laatste vrijdag van de maand een webinar houden dat onderdeel is van het jaartraject.

In alle webinars zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Webinar 1 'introductie webinar' (gratis)

In dit webinar vertel ik waar de 5 volgende webinars over zullen gaan.

Vanuit mijn jarenlange ervaring als paardentrainer heb ik een aantal thema's gekozen, waarmee elke paardeneigenaar wel te maken krijgt of heeft.

Beter inzicht hierin zorgt ervoor dat je relatie met je paard moeitelozer en (nog) beter wordt.

In deze introductie licht ik mijn keuze voor de thema's toe en ga ik ook al wat dieper in op de inhoud.

Webinar 2: 'hoe beter inzicht in het gedrag van je paard jouw relatie met hem versterkt'

In dit webinar gaan we dieper in op het paard en zijn gedrag.

Wetenschappelijk onderzochte overtuigingen over het gedrag van het paard blijken achterhaald te zijn.

Ik kom dagelijks tegen hoe het vasthouden aan deze achterhaalde zienswijzen voor problemen zorgt in de omgang met en training van je paard.

Een dieper inzicht in wie je paard is, maakt alles anders en makkelijker.

Webinar 3: 'de sociale vaardigheden van het paard naar de mens en van de mens naar het paard'

Dit webinar gaat over het creëren van de basis van een goede relatie met je paard: het vinden van meer rust en balans in jullie relatie, maar ook in de kudde.

Je leert om een belangrijk persoon in de kudde te worden, zodat je paarden kunt helpen op een basaal niveau op het moment dat ze het nodig hebben.

Webinar 4: 'de verbinding van het mentale welzijn, met het fysieke welzijn van het paard'

Hoe emoties de houding en beweging en daardoor het hele lijf van het paard beïnvloeden.

En hoe emoties en trauma's worden vastgehouden in het lichaam met gezondheids- en fysieke problemen tot gevolg.

Hoe je het paard beter in balans brengt door te beginnen bij zijn 'mind'.

Webinar 5: 'het paard meer in balans brengen'

Uitleg over stresssignalen van het paard en hoe je hiermee omgaat.

Je leert je paard te lezen. Zien en voelen hoe je paard is en in welk proces hij zit.

Je leert te luisteren naar wat het paard jou vertelt en wat de basis is van een goede relatie met je paard.

Webinar 6: 'het paard helpen zijn lichaam beter te gebruiken'

Alle kennis van de vorige webinars komt hierin samen.

We gaan kijken naar de achterliggende reden van de scheefheid van het paard of de terugkerende gezondheidsproblemen.

We kijken ook naar waarom het paard bijvoorbeeld moeite heeft om zijn rug te gebruiken en hoe we specifieke oefeningen (bewegingen) kunnen vragen op een manier dat het paard begrijpt waarom je dit van hem vraagt.

Pas als het paard begrijpt waarom je een beweging vraagt, dus wat deze beweging betekent, kan het paard de achterliggende oorzaak van de terugkerende blokkade of gezondheidsproblemen oplossen. 

Kosten:
- per webinar € 40,-
- alle 5 webinars € 180,-*
  * incl. een half
     jaar lang alle webinars
     terugkijken


Samenvattend:

Zes webinars om je paard te kunnen helpen en vooral te leren begrijpen. 

Bijna een jaar lang plezier van alle kennis en ervaring die ik met je deel. 

De webinars worden gegeven via Zoom.

Aanmelden voor de gratis introductie en alle 5 webinars